ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു.. ഇനി കയ്യും കാലും വെട്ടും I Cpm Leader Leaked Phone call

2 Просмотры
Издатель
ഭരണം ഉറപ്പാണ്.. കയ്യും കാലും വെട്ടാൻ തയ്യാറായി സഖാക്കൾ..

#cpmkerala #pinarayivijayan
Категория
Новости
Комментариев нет.