തലകറക്കും പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യം|Motivational Counseling Lessons

5 Просмотры
Издатель
motivational speaker

motivational counseling services


reading Subscriber's emails


answering viewer's questions


Disclaimer:
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

Due to the factors beyond the control of me, I can't guarantee against improper use of this information.

Use this information at your own risk and responsibility.

ഈ ചാനലിൽ ആളുകൾ അയയ്ക്കുന്ന മെയിലുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശാരീരിക, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ആയുളള മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ചികിൽസയല്ല..വഴികാട്ടി മാത്രമാണ്. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാളിഫൈഡായ ഡോക്ടർ / കൗൺസിലർ / തെറാപ്പിറ്റ് / മനശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നിവരേ കൺസൾട്ട് നേരിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്..

ഇവിടെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ പേരുകളോ സ്ഥലങ്ങളോ വായിക്കില്ല. പേരുകളും സ്ഥലപ്പേരുകളും തികച്ചും സാങ്കൽപികമാണ്.. സഭ്യമല്ലാത്ത കഥളോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയേയോ വർഗത്തേയോ സമുദായത്തേയോ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഈ ചാനലിൽ വായിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല..!
Категория
Сериалы
Комментариев нет.