ઈલેક્ટ્રીક વાળો. ભડાકા કર્યા. દેશી કોમેડી VahtoVillageBoys| @Gujju Love Guru

1 Просмотры
Издатель
#gujjuloveguru
#villageboys
#funny
#comedy


Directed By D.
Story By Vinod Joshi

Tital - ઇલેક્ટ્રિક વાળો

Artist - Chandan Rathod (Gujju Love Guru)
Amarshi Thakor (VahtoVillageBoys)
Ashok Thakor (Bhuro)
Kisan Thakor
Nilesh Thakor


Video bloopers ????
Instagram D. B. Thakor ????


Vahto vadi
Gujju Love Guru
VahtoVillageBoys
Village Boys
Funny video
Comedy video
Desi comedy
#gujjuloveguru
#gujjulovegurunajoks
#gujjulovegurucomedy
#Vahtovillageboy
#gujjulovegurucomedy
#Gujju love guru comedy
Категория
Фильмы
Комментариев нет.